Rounds 9 & 10– TV highlights show - Zhejiang International Circuit, Zhejiang

Rounds 7 & 8 – TV highlights show - Shanghai International Circuit, Shanghai

Round 10 – Full race, Zhejiang International Circuit, Zhejiang

Round 9 – Full race, Zhejiang International Circuit, Zhejiang

Round 10 highlights video

Round 9 highlights video

Warm up - Zhejiang International Circuit, China

Round 8 – Full race, Shanghai International Circuit, Shanghai

Round 7 – Full race, Shanghai International Circuit, Shanghai

Round 8 highlights video

Round 7 highlights video

Warm up - Shanghai Audi International Circuit, China

Rounds 5 & 6 – TV highlights show - Korea International Circuit, Korea

Round 6 – Full race, Korea International Circuit, Korea

Round 5 – Full race, Korea International Circuit, Korea

Round 6 highlights video

Round 5 highlights video

Warm up - Korea International Circuit, South Korea

Rounds 3 & 4 – TV highlights show – Suzuka Circuit, Japan

Round 4 – Full race – Suzuka Circuit, Japan

Round 3 – Full race – Suzuka Circuit, Japan

Round 4 highlights video

Round 3 highlights video

Warm up – Suzuka Circuit, Japan