Rounds 9 & 10– TV highlights show - Zhejiang International Circuit, Zhejiang

Rounds 7 & 8 – TV highlights show - Shanghai International Circuit, Shanghai

Round 10 – Full race, Zhejiang International Circuit, Zhejiang

Round 9 – Full race, Zhejiang International Circuit, Zhejiang

Warm up - Shanghai Audi International Circuit, China

Round 5 – Full race, Korea International Circuit, Korea